ถ้าคุณเข้าใช้เว็บนี้จากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเห็นกล่องข้อความนี้ กรุณา Login ระบบเครือข่ายนนทรีเพื่อการแสดงผลหน้าเว็บที่ถูกต้อง

ถ้าคุณพบหน้านี้โดยการเข้าใช้จากที่อื่น ขณะนี้ระบบเว็บอาจมีปัญหา ทางทีมงานระบบเว็บต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน

โครงการรับตรง KU Admission (เพิ่มเติมรอบที่ 3)

 • ประกาศการรับสมัคร KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ดาวน์โหลด
 • สำหรับผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครและชำระเงินค่าสมัคร KU Admission มาแล้ว โดยในการพิจารณาจะใช้คุณสมบัติเฉพาะเช่นเดียวกับการสมัครรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แต่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาในแต่ละสาขาจะต้องมีคะแนนรวมวิชาสามัญและวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่าคนสุดท้ายของผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 และ 2 นอกจากนี้ยังต้องไม่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางโครงการของ มก. หรือผ่านทางระบบกลาง (Admission)
 • สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ และคะแนนต่ำสุดที่ผ่านเกณฑ์ดูจากตารางแนบท้ายประกาศด้านบน ดาวน์โหลด
 • รับสมัครวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ถึงเวลา 19:00 ของวันที่ 18 มิ.ย. 2559 (ไม่มีค่าสมัคร) ประกาศผล 20 มิ.ย. 2559

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

 • คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกำหนดการรับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ในระบบรับตรง ทุกโครงการ ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด (ฉบับแก้ไข: ปรับข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์)

ข้อมูลโครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559

 • ประกาศการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2559 อ่านได้ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง มก. (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (เฉพาะรายชื่อสำรอง ที่เลือกสมัครแบบที่ 2) จะประกาศในวันที่ 23 มี.ค. 2559 ภายในเวลา 15:00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) โครงการรับตรง มก. (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายละเอียดการสอบความถนัดทางด้านวรรณคดีและความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันที่ 24 ม.ค. 2559
  - คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ดาวน์โหลด
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางด้านวรรณคดี วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดาวน์โหลด
  - ประกาศสถานที่สอบและตารางสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ดาวน์โหลด
 • ประกาศสถิติคะแนนสูง-ต่ำ จากการคัดเลือกปีการศึกษา 2558 อ่านที่นี่
 • รายละเอียดการคัดเลือกของแต่ละคณะและสาขาเพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ อ่านได้ที่นี่
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook

การรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โครงการอื่น ๆ

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5,572 คน ในการพิจารณาจะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2559 และอาจจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนจากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 (ยกเว้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวรรณคดีที่อาจมีการสอบความถนัดเพิ่มเติมหรือใช้คะแนน PAT4 ในการพิจารณา) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2558 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2559

เข้าระบบรับสมัคร
KU Admission ปีการศึกษา 2559

 • ประกาศการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2559 อ่านได้ที่นี่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) โครงการรับตรง มก. (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
 • ด่วน ประกาศรายละเอียดการสอบความถนัดทางด้านวรรณคดีและความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในวันที่ 24 ม.ค. 2559
  - คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ดาวน์โหลด
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดาวน์โหลด
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางด้านวรรณคดี วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดาวน์โหลด
  - ประกาศสถานที่สอบและตารางสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ดาวน์โหลด
 • ประกาศสถิติคะแนนสูง-ต่ำ จากการคัดเลือกปีการศึกษา 2558 อ่านที่นี่
 • รายละเอียดการคัดเลือกของแต่ละคณะและสาขาเพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ อ่านได้ที่นี่
 • ด่วน ระบบรับสมัครออนไลน์ KU Admission ในส่วนการเลือกสาขาวิชาเกิดความผิดพลาดในการแสดงข้อมูลระดับเกณฑ์คะแนนต่ำสุดของการสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา (ซึ่งไม่ตรงกับในประกาศ และไม่ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่แสดงรายการสาขาวิชาและเงื่อนไขการคัดเลือก) ความผิดพลาดในการแสดงผลนี้อาจจะทำให้ผู้สมัครที่พิจารณาการเลือกด้วยข้อมูลดังกล่าวเลือกอันดับผิดพลาดได้ ผู้สมัครที่ได้รับผลกระทบและยืนยันใบสมัครแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขอันดับให้ดำเนินการภายในวันที่ 8 ม.ค. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวการสมัครรับตรง KU Admission

คุณสมบัติ
และการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำหรับในปีการศึกษานี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้สองรูปแบบ คือเลือกหลายสาขา โดยเลือกได้ไม่เกิน 4 สาขา หรือเลือกเพียงแค่ 1 สาขาเพื่อของแจ้งความประสงค์ให้พิจารณาเป็นตัวสำรองในกรณีที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก

รายละเอียด


กำหนดการ

การรับสมัครจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2558 ถึง 17 ม.ค. 2559 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาใช้คะแนนการสอบวิชาสามัญ และในบางสาขาใช้เกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ GAT/PAT นักเรียนที่สนใจจะต้องเข้าสอบในรายวิชาต่าง ๆ ตามกำหนดการสอบด้วย

รายละเอียด

สาขาวิชาและ
เกณฑ์การพิจารณา

โครงการรับตรง KU Admission เปิดรับนิสิตใหม่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมจำนวน 5,572 คน

รายละเอียด

การรับเข้าศึกษาต่อผ่านทางโครงการโควตา

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษา ให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและความร่วมมือตามข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงเปิดช่องทางการรับเข้าศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น โครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนท้องถิ่น 30 จังหวัด โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น

ข่าวการสมัครโควตา

โควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโครงการรับนิสิตสำหรับนักเรียน จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ)

ประกาศรับสมัคร

เข้าระบบรับสมัครโควตาพิเศษ

โควตานักกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 143 คน (15 คณะ) การสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2558 ถึง 16 พ.ย. 2558 โดยใช้เกณฑ์ทั้งคะแนนทดสอบทางวิชาการ และคะแนนทดสอบความสามารถทางกีฬา

ประกาศรับสมัคร

เข้าระบบรับสมัครโควตานักกีฬา

โควตาประเภทอื่น ๆ

นอกจากโควตาพิเศษและโควตานักกีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีช่องทางในการรับนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น ความสามารถด้านดนตรี นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ และนักเรียนโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

ประกาศรับสมัครโควตาสาธิตเกษตร

เข้าระบบรับสมัครโควตาสาธิตเกษตร